DÙNG THỬ

Phần mềm dự toán miễn phí : 100%

Bản dùng thử G8 chỉ có một số tính năng cơ bản, mang tính chất tham khảo và làm quen với giao diện.
Bản Express ( Miễn phí) không giới hạn thời gian sử dụng :
Số công tác : 30
Số hạng mục : 01


Download here


-------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng G8  :
http://www.dutoang8.net/p/huong-dan-su-dung.html


CÁC BẢN THƯƠNG MẠI :

Nếu bản free không đáp ứng dc yêu cầu của các bạn, Hãy gọi cho tôi để nhận được các bản thương mại với mức giá rẻ nhất!
Amateur - Hỗ trợ 200 công tác & 1 Hạng mục
Beginner - Hỗ trợ 300 công tác & 1 Hạng mục
Proffesional - Hỗ trợ 400 công tác & 1 Hạng mục
Enterprise - Full không giới hạn công tác & Hạng mục!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More